Контакт

Sekretariát

generálneho riaditeľa spoločnosti

tel.: +421 2 / 593 11 726
tel.: +421 2 / 593 11 730
e-mail: asistentka@luxorka.sk

Obchod a správa majetku

ponuka prenájmu

Z. Jašková

tel.: +421 2 / 593 11 719
tel.: +421 905 444 696
e-mail: jaskova@luxorka.sk

Príprava a realizácia projektov

Ing. Spišková

tel.: +421 2 / 593 11 710
e-mail: spiskova@luxorka.sk

Ing. Franek

tel.: +421 2 / 593 11 500
e-mail: franek@luxorka.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

Napíšte nám

text

OOO „UMNYJE TECHNOLOGIČESKIJE SISTEMY“

v skratke OOO „UTS“

xxxxx
Moskva
Ruská federácia

IČO: 1157746902004
DIČ: 7708268569

tel.: +7 966 13 93 900
e-mail: 250177@mail.ru