Novinky

      Profil

      Press

      Spoločenská zodpovednosť

      KontaktyNielen eurofondy poskytujú možnosti rozvoja

Aktuálne poskytuje Castor & Pollux, a.s. poradenstvo aj v oblasti získavania finančných prostriedkov zo zdrojov peňažných ústavov, ich nadácií a fondov, fondov privátnych spoločností zameraných na spoločenskú zodpovednosť a správcov grantových schém mimo schém eurofondov. Viac informácií získate u našich erudovaných poradcov: +421 2 59 311 402.  

 

        

Zábavný park už čoskoro aj na Slovensku
Spoločnosť Castor & Pollux, a.s a KASTOR s.r.o. pripravujú v úzkej spolupráci s mestami Bojnice a Prievidza realizáciu  oddychovej a zábavnej destinácie s pracovným názvom „Krajina Legiend“
Prirodzeným dopadom projektu bude nielen posilnenie pozície Bojníc ako zaujímavej európskej turistickej destinácie, ale najmä vytvorenie pracovných miest v regióne, ktorý sa potýka dlhodobo s vysokou mierou nezamestnanosti.
Viac informácií nájdete na: Viac informácií nájdete na: www.kastor