Úvod   |  Castor Pollux Group   |  Profil

Profil

Filozofia skupiny
 
Existencia Castor & Pollux Group je založená na individuálnom dynamickom potenciáli spoločností, ktorých zdrojom aktivity a rozvoja je spoločná predstava o systéme fungovania ekonomického sveta na pozadí tradičných hodnôt vychádzajúcich z úcty k partnerstvu a spolupráci založenej na ľudskosti a dôvere.
Ponuka služieb a produktov skupiny Castor & Pollux Group je primárne zameraná na poskytovanie stabilných a ucelených hodnôt s možnosťou ich následného rozvoja v prospech klienta v konkrétnom čase a priestore.