SEKRETARIÁT GENERÁLNEHO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

 • tel.: +421 2 / 593 11 726
 • e-mail: asistentka@castorpollux.sk

OBCHOD A SPRÁVA MAJETKU PONUKA PRENÁJMU

 • ING. ANNA VODIČKOVÁ

 • tel.: +421 2 / 593 11 719
 • tel.: +421 905 444 696
 • e-mail: vodickova@castorpollux.sk

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV

 • ING. FEDORA ČERMÁKOVÁ

 • tel.: +421 2 593 11 710
 • e-mail: cermakova@castorpollux.sk

ENVIROPROJEKTY

 • ING. ĽUBOMÍR ŠVANTNER

 • tel.: + 421 908 777 317
 • e-mail: svantner@castorpollux.sk

Kontaktujte nás: